pondělí 26. ledna 2015

Z Vipavské doliny až k pražským měšťanům

Historie a současnost
vinařství ve Vipavské dolině

Matija Vertovec 
Historie vinařství ve Vipavské dolině se datuje do první poloviny 3. století pr. n. Letopočtem, kdy se o výsadbu vinic zasloužil římský císař Marcus Aurelius Severius Probus. Několik dochovaných zápisků či postřehů nám dokazuje, že vinaření bylo po celý starověk i středověk důležitou součástí místní kultury. Významnou osobností místního vinařství byl Matija Vertovec (1784 – 1851). Je autorem rozsáhleho technického manuáliu pro vinaře s názvem – Vinoreja za Slovence (Vinohradnictví pro Slovince). První publikace věnující se způsobu vinaření, zmiňuje pěstované odrůdy té doby, přínáší i řadu novinek – např. Zelené práce na vinohradu či nižší způsob vedení révy. Velmi zajímavá je část, kde popisuje způsob tradiční vinifikace - „hrozny kvasí po dobu 2 – 8 dnů dohromady s rmutem“.
Ani Vipavě se nevyhnula ničivá phyloxera (révokaz) a v roce 1888 se z Francie dostává až sem. Trvá několik desetiletí, než je všechna réva přeroubována na odolné americké podnože.
Vzhledem k nesnázím spojeným s phyloxerou je v roce 1894 založeno Vipavské vinařské družstvo, které mělo zlepšit úroveň místního vinaření, budovat ukázkové vinohrady a zlepšit prodej vína.

Vinice u vesničky Dornberk 
Na přelomu 19. - 20. století měli místní vinaři problémy s odbytem svých vín a začali se poohlížet po jiných místech, kde své víno prodat. Jak uvádějí prameny, největšího odbytu se místním vínům dostalo v Českých zemích. V časopise Kmetovec ( Zemědělec ) vyšel v květnu 1909 článek hovořící o vipavské odrůdě Zelen, jako velmi chtěném zboží v Praze. Vínům z Vipavy se ovšem dostalo prestiže již dříve – z Lublaně je obchodníci prodávali do celém Rakousku – Uhersku a severní Evropě. Vína byla z Vipavy do Lublaně dopravována po řece Lublanici a pak vozy taženými koňmi až do místa svého původu. Na konci 19. století začala hrát také větší úlohu železnice.

Ve Vipavské dolině se oficiálně víno pěstuje na 2556 hektarech. Vinaři mohou pěstovat 25 odrůd z nichž 18 je bílých a 7 modrých.
Láhev Sdružení Zelen 
V současnosti je nejpěstovanějšími odrůdou hlavně Merlot ( 21%). Ten se ovšem objevil až v polovině 60. let díky zavedeního nového vysokého způsobu vedení tzv. Casarsa – to umožnilo větší výnosy, ale vůči kvalitě do krok dopředu nebyl. Mnozí vinaři již tento způsob vedení opustili. Ačkoliv se nyní pěstuje až 40 % modrých odrůd – větší tradici a specifičnost mají vína bílá. Z nich je hojně pěstována především Rebula ( Ribolla Gialla) a Malvasie. Velmi tradiční odrůdou je Zelen, který zažívá svůj restart i díky Sdružení Zelen, založeného v roce 2003 nejvýznamnějšími procenty této odrůdy. U zrodu tohoto seskupení stál Franc Premrn – vinařství Pajski rep. Momentálně se Vipavě (především v její horní části) pěstuje 60 hektarů této odrůdy. Dalšími zapomenutými a znovu objevenými odrůdami jsou Pinela a Klárnica, jejihž výsadba taktéž vzrůstá. 

Informace čerpány z velmi pěkné publikace Vipavska: barve, vonji, okusi/ Jože Rožman...[ et al.] Revija vino, 2011.


Žádné komentáře:

Okomentovat